Výškové práce

Vykonávame špeciálne výškové práce a práce vo výškach horolezeckou technikou a pomocou vysokozdvižných plošín. Ide o rôzne montážne práce, maliarske práce a podobne. Viac »

Veľkoplošné nástreky (haly, sklady, strechy)

Vykonávame nástreky a veľkoplošné nátery hál, skladov, striech a iných plôch aj v ťažko dostupných podmienkach. Viac »

Stavebno montážne práce

Realizujeme stavebno montážne práce v rozsahu klasického, drobného stavebníctva až po náročné stavebné diela. Ako subdodávateľská firma sme sa podieľali na výstavbe mnohých významných súkromných no i verejných budov. Viac »

Sanácie železobetónových konštrukcií

Vykonávame sanáciu železobetónových konštrukcií. Ide najmä o opravu veľkých železobetónových stavieb, ako sú silá a podobne. Viac »

Nátery stožiarov a liniek VN, VVN

Zabezpečujeme nátery liniek VN a VVN v rámci Českej a Slovenskej republiky. Viac »

Montážne a demontážne práce

Vykonávame montáže rôznych zariadení a konštrukčných prvkov vo výškach pomocou horolezeckej techniky, prípadne vysokozdvižnými plošinami. Ide najmä o reklamné pútače, reklamné baneri a svetelnú reklamu. Ďalej rôzne konzoly a držiaky na satelity a rádiokomunikačnú technológiu. Viac »

 

RD Profi

RD Profi s.r.o. vykonáva nasledovné činnosti v oblasti stavebníctva:

Firma RD Profi s.r.o. vznikla v roku 2008, ako pokračovanie firmy Roman Dovrtel – práce vo výškach, ktorá pôsobila na československom trhu od roku 2003. Hlavným zámerom firmy je poskytovať precízne vykonanú prácu v oblasti výškových, stavebných, montážnych a všeobecne remeselných prác v maximálnej kvalite.

RD-Profi


RD Profi s.r.o. je držiteľom certifikátu ISO 9001 udeleným spoločnosťou ACERT, certifikačným orgánom pre certifikáciu systémov manažérstva.

RD Profi s.r.o. Váš profi partner v stavebníctve.

Konateľ: Roman Dovrtel