Možnosti využitia vysokotlakového vodného lúča:

  • čistenie fasád, podláh, príprava pod náter
  • čistenie trubiek, kanalizácií , žľabov, šachiet, nádrží

Referencie: LYCOS – Trnavské sladovne spol. s r.o.


RD Profi s.r.o. je držiteľom certifikátu ISO 9001 udeleným spoločnosťou ACERT, certifikačným orgánom pre certifikáciu systémov manažérstva.

RD Profi s.r.o. Váš profi partner v stavebníctve.