RD Profi s.r.o. vykonáva nasledovné činnosti v oblasti stavebníctva:

Firma RD Profi s.r.o. vznikla v roku 2008, ako pokračovanie firmy Roman Dovrtel – práce vo výškach, ktorá pôsobila na československom trhu od roku 2003. Hlavným zámerom firmy je poskytovať precízne vykonanú prácu v oblasti výškových, stavebných, montážnych a všeobecne remeselných prác v maximálnej kvalite.

RD-Profi


RD Profi s.r.o. je držiteľom certifikátu ISO 9001 udeleným spoločnosťou ACERT, certifikačným orgánom pre certifikáciu systémov manažérstva.

RD Profi s.r.o. Váš profi partner v stavebníctve. 

Konateľ: Roman Dovrtel