• Renovácie interiéru a exteriéru budov – opravy a nátery, stavebné a montážne práce, izolácie, čistiace práce, murárske práce, dlažby a obklady, nátery a opravy fasád, tryskanie a nátery nádrží, hydroizolácie, opravy striech, jadrové vŕtanie, práce vo výškach, čistenie a opravy síl LYCOS – Trnavské sladovne spol. s r.o.
 • Rekonštrukcia železničného mosta – terminál Kľačany Železničné Stavebníctvo Bratislava a.s.
 • Asfaltovanie cestnej komunikácie, opravy kancelárskych priestorov, maliarske práce Tama Slovakia a.s.
 • Obklad keramický 20 x 25 OPOCZNO TANIA BELLSTAV s.r.o.
 • Otlčenie uvoľnenej časti fasády- výškové práce na budove SLSP Senica STRABAG Property and Facility Services s.r.o
 • Čistenie kachličiek fasády admin. budovy MD VRR SR Námestie Slobody č.6 v Bratislave Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
 • Pieskovanie stropu na 1 NP na stavbe Dostavba areálu MZV a EZ SR č.7 OHL ŽS SK, a.s.
 • Stavebné práce v objekte Pekárne Školuda – Trstín
 • Sanácia železobetónových základov tvaru T, Dolvap Varín Chladiace veže Bohunice, spol. s r.o.
 • Oprava strechy, renovácie budov PRESTIGE PARK Trnava spol. s r.o.
 • Natieračské práce v objekte ALAS SLOVAKIA s.r.o. v Trnave
 • Demontáž- montáž balkónových presklení na obytnom dome Martinčekova 3-5, Bratislava – OK-MONT
 • Zriadenie priecestia z CB III v závode CONTINETAL
 • Práce vo výškach na komplexe EUROVEA v Bratislave ALMON s.r.o.
 • Opravu strešnej krytiny na obchodnom dome NAY Elektrodom Bratislava
 • Opravu oplotenia v zmysle P.D. na stavbe Turčianske Teplice TSS Grade
 • Práce vo výškach na komplexe budov III VEŽE Bratislava
  FRONTAL
 • Sanácia síl Palma Bratislava a.s. pobočka Levice
 • Otryskávanie a náter haly strojovne – tepelná elektráreň Opatovice nad Labem
 • Náter fasády Konsolidačnej banky – Praha
 • Otryskávanie a náter stožiarov osvetlenia – Dukla Praha
 • Čistiace práce v – Mliekareň SOLE Nové Zámky
 • Natieračské práce – Mliekareň RAJO Bratislava
 • Osadenie vzduchotechniky polyfunkčnej budovy – Bratislava
 • Oprava strechy Veľkého kostola – Bratislava
 • Čistiace práce – Atómová elektráreň Jaslovské Bohunice
 • Montáž lávok a rebríkov pre seizmické zodolnenie – Atómová elektráreň Jaslovské Bohunice
 • Náter vodojemu – PD Vrbové
 • Oprava vodojemu – Lehota pri Nitre
 • Náter vysielača Sitno
 • Zateplenie obytného domu – Brno Bystrc
 • Oprava chladiacej veže – Třinecké železárny Třinec
 • Nátery stožiarov vysokého napätia v rámci Československa
 • Špárovanie medzipanelových spojov v rámci mesta Trnavy
 • Omietkárske práce – Západoslovenský kraj
 • Náter strechy a síl – PREMAC Bratislava
 • Náter haly v objekte – TAZ Trnava
 • Sanácia fasády mestského vodojemu – Šaľa
 • Montáž reklamných banerov v rámci Slovenska
 • Oprava fasády a izolácie striech – R1 Bratislava
 • Čistiacie práce v objekte Bekaert – Sládkovičovo
 • Sanácia výťahových šachiet – Tri veže Bratislava
 • Náter nádrží na bioetanol – ENVIRAL Leopoldov
 • Náter leteckého hangáru – Kuchyňa
 • Náter polyfunkčnej budovy – Trnava
 • Vyspravenie a náter budovy – Skloplast Trnava
 • Sanácia síl – HOLCIM Rohožník
 • Montážnoizolačné práce – Tri veže Bratislava