RD Profi s.r.o. je držiteľom certifikátu ISO 9001 udeleným spoločnosťou ACERT, certifikačným orgánom pre certifikáciu systémov manažérstva akreditovaný Slovenskou národnou akreditačnou službou. Úlohou systému manažérstva kvality je prispievať k prosperite podnikateľského subjektu zabezpečovaním  kvality procesov a produktu. Cesta k úspechu je podmienená spokojnosťou zákazníka.

ISO 9001