Realizujeme stavebné a montážne práce v rozsahu klasického, drobného stavebníctva až po náročné stavebné diela. Ako subdodávateľská firma sme sa podieľali na výstavbe mnohých významných súkromných no i verejných budov.

Ďalej realizujeme búracie a demolačné práce, izolácie a hydroizolačné nástreky, montážne a demontážne práce, priemyselné čistenie ťažko dostupných miest.


RD Profi s.r.o. je držiteľom certifikátu ISO 9001 udeleným spoločnosťou ACERT, certifikačným orgánom pre certifikáciu systémov manažérstva.

RD Profi s.r.o. Váš profi partner v stavebníctve.