gugo

ISO 9001

RD Profi s.r.o. je držiteľom certifikátu ISO 9001 udeleným spoločnosťou ACERT, certifikačným orgánom pre certifikáciu systémov manažérstva akreditovaný Slovenskou národnou akreditačnou službou. Úlohou systému manažérstva kvality je prispievať k prosperite podnikateľského subjektu zabezpečovaním  kvality procesov a produktu. Cesta k úspechu je podmienená spokojnosťou zákazníka.

ISO 9001