Zoznam činností vykonávaných stavebnomontážnou spoločnosťou RD Profi s.r.o:


RD Profi s.r.o. je držiteľom certifikátu ISO 9001 udeleným spoločnosťou ACERT, certifikačným orgánom pre certifikáciu systémov manažérstva.

RD Profi s.r.o. Váš profi partner v stavebníctve.